Lekplatsworkshop på lördag!

lekplats

På lördag har du möjlighet att ge förslag och idéer kring hur vi ska bygga världens bästa lekplats i Karlslund! Det är viktigt att ni kommer (och ta gärna med föräldrar och syskon).

Annonser