SLIME, SLAJM, SLIM

Vi har gjort slime på LAB, en efterlängtad aktivitet! Uppslutningen var stor och likt som i en fabrik satte vi igång med att producera vårt slime. Det blev gula, blå, orangea och rosa slime. Det pruttades, pókades och stretchades med slime i två dagar.

DSC04067

Tack alla som var med och hjälptes åt med att göra bästa slimet! Nu får vi invänta nästa tillfälle för slime på LAB.